YANG设计集团 南京金鹰世界G酒店

空间     |      26 july 2020          21746     |      文章来源:YANG设计集团官方授权

项目名称

南京金鹰世界G酒店

项目地点

江苏省南京市建邺区应天大街888号

项目面积

37000㎡

业主单位

金鹰国际集团

室内设计

YANG设计集团杨邦胜、黄盛广、谭杰升、张建超、姚露露

开业时间

2019年9月30日试营业

项目摄影

肖恩

Project name

南京金鹰世界G酒店

Project location

江苏省南京市建邺区应天大街888号

Project area

37000㎡

Owner flat

金鹰国际集团

Interior design

Yang Bangsheng, Huang Shengguang, Tan Jiesheng, Zhang Jianchao, Yao Lulu, Yang Design Group

Opening date

September 30,2019

Project photography

Xiao en

查看所有图片   42 
  点赞   136
Newest Work

interiors

Office AIO

Shop O in Chengdu

21 september 2020     

interiors

共生形态

画王大理石品牌展厅

19 september 2020     

interiors

WJID维几设计

华侨城空港国际小镇创展中心

18 september 2020     

YANG设计集团

南京金鹰世界G酒店

空间   |    26 july 2020   

文章来源:YANG设计集团官方授权

 • 项目名称

  南京金鹰世界G酒店

 • Project name

  南京金鹰世界G酒店

 • 项目地点

  江苏省南京市建邺区应天大街888号

 • Project location

  江苏省南京市建邺区应天大街888号

 • 项目面积

  37000㎡

 • Project area

  37000㎡

 • 业主单位

  金鹰国际集团

 • Owner flat

  金鹰国际集团

 • 室内设计

  YANG设计集团杨邦胜、黄盛广、谭杰升、张建超、姚露露

 • Interior design

  Yang Bangsheng, Huang Shengguang, Tan Jiesheng, Zhang Jianchao, Yao Lulu, Yang Design Group

 • 开业时间

  2019年9月30日试营业

 • Opening date

  September 30,2019

 • 项目摄影

  肖恩

 • Project photography

  Xiao en

136
Newest Work
interiors

Office AIO ...

Shop O in Chengd...

21 september 2020       

interiors

共生形态

画王大理石品牌展厅

19 september 2020       

interiors

WJID维几设计

华侨城空港国际小镇创展中心

18 september 2020       

interiors

Francesc Rif...

AdH House

17 september 2020       

©DINZ CULTURE MEDIA CO. LTD. 2010-2020. ALL RIGHTS RESERVED

粤ICP备15043367号   品牌网站建设:GOOOBRAND